Navigation Menu+

Podaci o Savezu

NAZIV: Savez slijepih  Federacije Bosne i Hercegovine

ADRESA: Avdage Šahinagića br.14, 71000 Sarajevo

TEKUĆI RAČUN: 3389002206037933 Unicredit bank

ID BROJ: 4200349390004

ŠIFRA DJELATNOSTI: 85.323

 

OVLAŠTENE OSOBE ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE:

1. Zdravko Cigić, predsjednik  Saveza

2. Fikret Zuko, zamjenik predsjednika Saveza

3. Almas Kulović, izvršni direktor Saveza

 

TELEFON: 033/ 76 90 45 i  033/ 76 90 46

FAX: 033/76 90 20

E-MAIL: ssfbih@bih.net.ba