Navigation Menu+

O Savezu

Programi rada Saveza Izvještaji o radu Saveza Dokumenti

Savez slijepih  Federacije Bosne i Hercegovine je osnovan 1997. godine u cilju zaštite prava interesa  slijepih Federacije BiH i njihove sveukupne afirmacije i emancipije.

Njegovo sjedište je u Sarajevu. Registriran je kod Federalnog ministarstva pravde, ima cca 3500 članova i djeluje na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Njegove članice su 10  kantonalnih udruženja i saveza koji u svom sastavu imaju preko 20 međuopćinskih i općinskih udruženja slijepih.

Upravni odbor i Skupštinu Saveza slijepih Federacije BiH čine zastupnici svih   kantonalnih udruženja i saveza slijepih.

Savez baštini tradiciju Saveza slijepih BiH koji je osnovan 1947. godine.

Aktivnosti Saveza usmjerene su  na :

  • kupljanje i udruživanje slijepih i drugih zainteresovanih građana radi organizovanog djelovanja na poboljšanju kvaliteta života slijepih,
  • podsticanje i koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju socijalnih, zdravstvenih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava, povlastica i beneficija  slijepih,
  • podsticanje školovanja,  radnog osposobljavanja i zapošljavanja slijepih,
  • praćenje naučno-tehnoloških dostignuća, iznalaženje mogućnosti obezbjeđivanja tiflo-tehničkih pomagala, specijalne opreme, uređaja, instrumenata i drugih tehničkih sredstava za potrebe slijepih,
  • stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba slijepih u oblasti kulture i informisanja,
  • organiziranje sportskih, šahovskih i rekreativnih aktivnosti slijepih,
  • iniciranje  donošenja zakona i drugih propisa o pitanjima koja se odnose na slijepe,
  • sudjelovanje u izradi socijalnih programa i kreiranju invalidskih politika,
  • organizovanje raznih aktivnosti među slijepima prilagođenim i primjernim njihovim   sposobnostima i mogućnostima radi razvijanja ličnih sklonosti,
  • ostvarivanje i razvijanje saradnje sa državnim organima i organizacijama, udruženjima slijepih i institucijama za slijepe, invalidskim i drugim nevladinim organizcijama i asocijacijama, međunarodnim organizacijama i asocijacijama i dr.