Navigation Menu+

04/10/2013

ODRŽANA FEDERALNA PRVENSTVA SLIJEPIH U ŠAHU I KUGLANJU

U organizaciji Saveza slijepih Federacije BiH 4. i 5.10.2013. godine u Bihaću održano je XVI šahovsko prvenstvo slijepih Federacije BiH i X prvenstvo slijepih u kuglanju. Tehnički organizator i domaćin ovih prvenstava bilo je Udruženja slijepih građana Unsko-sanskg kantona. Organizacija prvenstva bila je izvanredna, a mediji su njihovom održavanju dali  veliki publicitet kroz kontinuirano praćenje. Predstavnici vlasti sa svoje strane podržali su održavanje ovih prvenstava i izrazili su spremnost da će i ubuduće pružati potporu radu Uduženja slijepih građana Unsko–sanskog kantona koji postiže značajne rezultate u svom radu. Na prvenstvu u kuglanju nastupila su 22 takmičara u svim kategorijama, a na šahovskom prvenstvu 14 igrača.