Navigation Menu+

16/11/2013

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SLIJEPIH FEDERACIJE BIH

16.11.2013. godine u Sarajevu održana je četvrta sjednica Upravnog odbora Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovoj sjednici utvrđen su prijedlozi Programa rada Saveza slijepih Federacijie Bosne i Hercegovine i Finansijskog plana Saveza za 2014. godinu. Tom prilikom, prihvaćene su Informacije o radu Saveza slijepih Federacije BiH između dvije sjednice upravnog odbora i o radu TMP-a Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o, čiji je osnivač i vlasnik Savez slijepih Federacije BiH, uz ocjenu o njihovom uspješnom radu.