Navigation Menu+

31/01/14

POČELA IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ” PRUŽANJE INFORMATIVNE, STRUČNE I TEHNIČKE POMOĆI KANTONALNIM UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA SLIJEPIH U FEDERACIJI BIH, U CILJU UNAPREĐENJA NJIHOVOG RADA I POBOLJŠANJA ŽIVOTNIH UVJETA SLIJEPIH U FEDERACIJI BIH

 

Čelnici Saveza slijepih Federacije BiH 31.01.2014. godine posjetili su Savez udruženja slijepih građana Zeničko-dobojskog kantona  sa sjedištem u Zenici. Sa čelnicima i aktivistima navedenog Saveza razgovaralo se:

  • o implementaciji Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011/2015,
  •  o provođenju i primjeni Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom,
  •  o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštiti civilnih žrtava rata i zažtiti porodice sa djecom,
  •  o primjeni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji osposobljavanju i zapošljavanju lisca sa invaliditetom u F BiH i funkcioniranju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju,
  • o provođenju Odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava u F BiH,
  • o donošenju Zakona  o organizacijama osoba sa invaliditetom u F BiH i dr.

Pored informativnog i edukativnog aspekta pomoći prisutnim su pružene i osnovne informacije o tehnikama javnog zagovaranja, vođenju kampanja, pisanju projekata i programa, sve u cilju da isti efikasnije promovišu i zagovaraju prava slijepih osoba u Federaciji BiH. Istovremeno Savezu udruženja slijepih građana ZE-DO kantona ekspertni tim uručio je telefax- Panasonic donaciju Saveza slijepih Federacije BiH, a u vezi sa navedenim Projektom.