Navigation Menu+

28/05/2014

ODRŽANE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE SAVEZA SLIJEPIH FEDERACIJE BIH

U Sarajevu, 24. 04. 2014. godine održane su sjednice Upravnog odbora i skupštine Saveza slijepih Federacije BiH. Na sjednici Skupštine Saveza  razmatrani su i usvojeni slijedeći materijali:

1. Izvještaj o radu Saveza slijepih Federacije BiH za 2013. godinu,

2. Izvjaštaj o finasijskom polsovanju Saveza slijepih Federacije BiH za 2013. godinu,

3. Program rada Saveza slijepih Federacije BiH za 2014. godinu,

4. Finasijski plan Saveza slijepih Federacije BiH za 2014. godinu.

 

Sjednici Skupštine Saveza, predhodila je sjednica Upravnog odbora Saveza na kojoj su razmatrani i utvrđivani prijedlozi materijala koji će biti razmatrani i usvojeni na sjednici Skupštine Saveza. Pored toga, Upravni odbor Saveza donio je neophodne odluke vezane za tekuće aktivnosti Saveza.