Navigation Menu+

17/04/2014

IMPLEMENTIRAN PROJEKT  “PRUŽANJE INFORMATIVNE, STRUČNE I TEHNIČKE POMOĆI KANTONALNIM UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA SLIJEPIH U FEDERACIJI BIH, U CILJU UNAPREĐENJA NJIHOVOG RADA I POBOLJŠANJA ŽIVOTNIH UVJETA SLIJEPIH U FEDERACIJI BIH“

Tročlani ekpertni tim Saveza slijepih Federacije BiH u okviru projekta „Pružanje informativne, stručne i tehničke pomoći kantonalnim udruženjima i savezima slijepih u Federaciji BiH, u cilju unapređenja njihovog rada i poboljšanja životnih uvjeta slijepih u Federaciji BiHu periodu od 31.01.2014. godine do 28.03.2014. godine posjetili su sljedeća kantonalna udruženja i saveze:

1. Savez udruženja slijepih građana ZE-DO kantona,

2. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo,

3. Udruga slijepih osoba županije Hercegovačko-neretvanske,

4. Udruga slijepih osoba županije Zapadno-hercegovačke,

5. Udruženje slijepih i slabovidnih građana BPK Goražde,

6. Udruga slijepih i slabovidnih osoba županije Herceg-bosanske,

7. Udruga slijepih osoba Posavske županije,

8. Udruženje slijepih građana Unsko-sanskog Kantona,

9. Udruga slijepih osoba Srednjo-bosanskog kantona,

10. Savezu udruženja slijepih građana TK Tuzla telefaks iz objektivnih razloga biće naknadno uručen.

Tom prilikom kantonalnim udruženjima i savezima uručen je po jedan telefaks donacija Saveza slijepih Federacije BiH. Pored toga, čelnicima i aktivistima kantonalnih udruženja i saveza tom prilikom navedeni ekspertni tim pružio je i drugu informativnu i stručnu pomoć, sa posebnim fokusom na reformu socijanog sektora, a naročito:

  • o implementaciji Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011/2015,
  •  o provođenju i primjeni Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom,
  •  o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštiti civilnih žrtava rata i zažtiti porodice sa djecom,
  •  o primjeni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji osposobljavanju i zapošljavanju lisca sa invaliditetom u F BiH i funkcioniranju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju,
  • o provođenju Odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava u F BiH
  • o donošenju Zakona  o organizacijama osoba sa invaliditetom u F BiH i dr.

Pored informativnog i edukativnog aspekta pomoći imenovanim pružene su i osnovne informacije o tehnikama javnog zagovaranja, vođenju kampanja, pisanju projekata i programa, sve u cilju da isti efikasnije promovišu i zagovaraju prava slijepih osoba u Federaciji BiH.

Kroz sličan projekat u toku 2013. godine kantonalnim udruženjima i savezima slijepih uručen je po jedan računar sa printerom čime su stvorene predpostavke za njihovo umrežavanje, pristup informacijama i efikasniji rad.