Navigation Menu+

16/12/2013

FEDERALNI MINISTAR RADA I SOCIJALNE POLITIKE GOSP. VJEKOSLAV ČAMBER  SA SARADNICIMA PRIMIO ČLANOVE VOOSI

Federalni ministar rada i socijalne politike gosp. Vjekoslav Čember sa saradnicima 16.12.2013. godine primio je članove Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH. Tom prilikom raspravljalo se o provođenju Strategije za izjednačavanju mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.-2015. s posebnim fokusom na reformu socijalnog sektora i status asocijacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH.